PANDO

Céljaink

Életünk egy jelentős részét a természeti környezet megóvására szánjuk.
Mindezt a Pando egyesület célkitűzéseinek megvalósítása által szeretnénk megtenni:

  • tudományos kutatás;
  • környezeti nevelés;
  • ökológiai restauráció;
  • a természeti környezetre hatást gyakorló döntések előkészítésében való társadalmi részvétel elősegítése;
  • egy fenntartható életmód népszerűsítése;

Hogy mit is jelent a “Pando”?

A Pando negyvenezer azonos genetikai állománnyal rendelkező törzsből álló rezgőnyár (Populus tremula) kolónia.
Az egyesült államokbeli Utah államban mintegy 43 hektárnyi területet fednek le a közös gyökérrendszerből sarjadt, egyetlen organizmusnak tekintett fák. A Pando így a legsúlyosabb és 80 000 éves gyökérrendszerének köszönhetően a Föld egyik legidősebb organizmusa.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pando_(tree)