Termeni și condiții

Siteul pando.ro este proprietatea Asociația Pando, înregistrată în Tg Mures, str. Mimozelor nr.4, sc. A, ap. 11, Romania  înregistrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Cod Fiscal 37308469, denumită în continuare Asociația Pando.

Folosirea (vizitarea, solicitarea ofertelor și descărcarea materialelor postate in format PDF și/sau alegerea produselor și serviciilor) acestui site, implică acceptarea termenilor și condițiilor cuprinse în acest document.

Asociația Pando își asumă dreptul de a face modificări ale prevederilor ce urmează fără notificare. În cazul în care vor exista modificări ale conținutului secțiunii Termeni si Condiții, acestea vor fi actualizate pe site, unde se va publica cea mai recentă versiune.

Introducere

Folosirea serviciilor sau a informațiilor oferite pe site-ul pando.ro este echivalentă cu acceptarea de către utilizator a termenilor si condițiilor de mai jos.

Termeni

  • Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul pando.ro,
  • GDPR – (General Data Protection Regulation), adoptat de Parlamentul European în aprilie 2016, intrat in vigoare la data de 25 mai 2018, este regulamentul european 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal, creat pentru a stabili modul in care sunt protejate datele cu caracter personal ale cetățenilor Uniunii Europene.

Conținut și drepturi de autor

Atât conținutul cât și designul site-ului pando.ro aparțin Asociația Pando, fiind protejate de legile privind proprietatea intelectuală. Nu pot fi reproduse materialele afișate pe site fără a avea permisiunea scrisă din partea proprietarelor site-ului pando.ro sau a administratorului/administratorilor Asociației Pando.

Asociația Pando are dreptul să suspende sau să înceteze accesul vizitatorilor la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut, fără nicio altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite motivarea acțiunii sale.

Asociația Pando nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună, datorată direct sau indirect, suferita ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate pe acest site. Asociația Pando nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor furnizate.

Protecția datelor

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Asociația Pando se obligă sa le administreze in condiții de siguranță și doar pentru scopurile specificate.

Scopul colectării datelor este:

  • pentru a oferi functii de retele sociale si pentru a analiza traficul
  • servicii
  • altele (ex. în scopuri de marketing)

pando.ro respectă drepturile utilizatorului, conform cerințelor GDPR. Pentru mai multe informații despre colectarea datelor și prelucrarea acestora citește secțiunea Politica de confidențialitate AICI.

Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Vom onora cererea dvs. respectând prevederile legale în vigoare.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă unele din datele furnizate sunt incorecte, vă rugăm să ne informați în cel mai scurt timp posibil.

Dispoziții finale

Toți utilizatorii acestui site fac subiectul acestor termeni și condiții astfel încât accesarea acestuia presupune acceptarea și conformarea la Termenii și Condițiile prevăzute în acest document.

Asociația Pando își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui document, fără notificarea prealabilă a utilizatorului. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească site-ul.

With Pando you can contribute to a greener future.

Get involved!

Powered by GGF

You can support the Pando projects. You can donate occasionally, monthly by direct debit, or by redirecting part of your annual tax. Donate right now through the GoGetFunding platform.

Social media